Stukturkalk som en vattenskyddsmetod inom jordbruket

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet Strukturkalk som en vattenskyddsmetod inom jordbruket produceras information samt utarbetas praktiska handledningar om användningen av strukturkalk i vattenskyddet inom jordbruket i de finländska förhållanden. Genom laboratorieundersökningar och fältkarteringar undersöks strukturkalkens effekt på vattendragsbelastningen, på marken och på skörden. Det utreds också vad som är en optimal giva och spridningstidpunkt. Utifrån forskningsresultaten kommer det att ges ut en praktisk handledning för odlare och rådgivare om hur strukturkalkning genomförs på bästa sätt i olika lerjordar. Det omfattande samarbetsprojektet koordineras av Åbo Yrkeshögskola och genomförs av Pyhäjärvi-institutet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Centralen för sockerbetsforskning, Åbo stad och ProAgria Länsi-Suomi.

TIDTABELL

d, MM

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Programmet för effektiverat vattenskyds

990 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Åbo Yrkeshögskola och ProAgria Länsi-Suomi

Juha Kääriä / Åbo Yrkeshögskola
www.proagria.fi/rakennekalkki