SRB strategi

BESKRIVNING AV ARBETET

En strategi som heter ”Nationell strategi för bekämpning av miljöskador fram till 2025” bereddes i samarbete mellan många myndigheter och intressegrupper med hjälp av ”Delegationen för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor” under ledning av miljöministeriet. Statsrådet fattade 13.6.2018 principbeslut om strategin.

TIDTABELL

2015-2018, genomförd

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Tjänstearbete

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Miljöministeriet