Spöknät i Finlandsvatten (Kapyysi)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet är att utreda antalet spöknät och deras läge i Finlands havsområden samt att utveckla sådana metoder för att samla upp, ta emot och eventuellt återvinna som lämpar sig för förhållandena i Finlands territorialvatten.

TIDTABELL

2018-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden

230 000 € (MM 136 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral, Finlands yrkesfiskarförbund (FYFF)
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Kadonneet_pyydykset_Suomen_merialueilla_KAPYYSI

Mika Raateoja / Finlands miljöcentral