Som en del av Helsingfors stads och Åbo stads tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 kartläggs bland annat källor och förekomsten av mikroplaster i vattendragen, utvecklas en uppföljning av nedskräpning av havet och metoder för att minska nedskräpningen som orsakas av snödeponering (Östersjöutmaningen). Därtill tas Local Marine Litter Action Plan i bruk i Åbo, och i Helsingfors genomförs bl.a. åtgärder av stadsmiljösektorns miljöprogram och åtgärder som syftar till kontroll av nedskräpning i enlighet med den marina strategin.

BESKRIVNING AV ARBETET

Under målet Välmående havsnatur åtgärderna 32.-38. som del av tiltak mot nedskräpning. Åtgärderna för målet riktas till at minska halten av skaddliga ämnen, nedskräpningen och undervattenbullret inom städernas havsområden.

Östersjöutmaningens snabba försök inleddes år 2019 i Helsingfors. Snabba försök söker innovativa och nya lösningar och tjänster för att skydda Östersjön mot plastavfall.

TIDTABELL

2018-2023

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Helsingfors och Åbo städer

Budget och projektfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Mari Joensuu / Helsingfors stad
Tove Holm / Åbo stad

http://www.itamerihaaste.net/
http://www.itamerihaaste.net/nopeat_kokeilut