Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 utreds bl.a. tillståndet på stadens undervattensbuller, områden och objekt som är känsliga för undervattensbuller identifieras och kartläggs, information om undervattensbuller samlas i stora projekt för vattenkonstruktion och farleder samt förbereds uppföljningsåtgärder för att minska undervattensbullret (åtgärderna 46.-49.) (Östersjöutmaningen).

BESKRIVNING AV ARBETET

Under målet En välmående havsnatur åtgärderna för minskning av undervattensbuller åtgärderna 46.-49. Åtgärderna av målet syftar till att minska halterna av skadliga ämnen, nedskräpningen och buller i havsmiljön av städerna. Åtgärder med delvis samma innehåll har redan funnits i Helsingfors och Åbo städers åtgärdsprogram för Östersjön 2014–2018.

TIDTABELL

2018-2023

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Helsingfors och Åbo städer

Budget och projektfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingfors och Åbo städer

Mari Joensuu / Helsingfors stad
Tove Holm / Åbo stad

http://www.itamerihaaste.net/