Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 deltagande i utredningsprojekt om skadliga ämnen som förekommer i avloppsvatten och avloppsslam samt möjligheterna att minska dessa (Östersjöutmaningen).

BESKRIVNING AV ARBETET

Under målet En välmående havsnatur åtgärd 41. som en del av åtgärder om skadliga ämnen. Åtgärderna av målet syftar till att minska halterna av skadliga ämnen, nedskräpningen och buller i havsmiljön av städerna. Åtgärder med delvis samma innehåll ha redan funnits i Helsingfors och Åbo städers åtgärdsprogram för Östersjön 2014–2018.

TIDTABELL

2018-2023

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Helsingfors och Åbo städer

Budget och projektfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingfors och Åbo städer

Mari Joensuu / Helsingfors stad
Tove Holm / Åbo stad

http://www.itamerihaaste.net/