Som en del av Helsingfors och Åbo städers tredje åtgärdsprogram för Östersjön 2019-2023 genomförs gipsbehandling även på städernas åkrar (Östersjöutmaningen)

BESKRIVNING AV ARBETET

Under målen Klara kustvatten åtgärd 22. som en del av vattenskyddsåtgärder för lantbruk och anläggning av grönområden. Målet för åtgärderna är att minska belastning från sediment och övergödande näringsämnen (fosfor och kväve). Åkrar gipsbehandlades i Helsingfors första gången redan år 2016 och gipsbehandlingen enligt det nya åtgärdsprogrammet inleddes redan på hösten 2018. Även strukturkalkning genomförs både i Helsingfors och Åbo som en del av det nya åtgärdsprogrammet för Östersjön 2019-2023 inom ett omfattande samarbetsprojekt ’Strukturkalk som en vattenskyddsmetod inom jordbruket’.

TIDTABELL

2016-2023

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Helsingfors och Åbo städer

Budget och projektfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingfors och Åbo städer

Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki

http://www.itamerihaaste.net/