Skyddsfonden för Skärgårdshavet

BESKRIVNING AV ARBETET

Centrum Balticum-stiftelsens Skyddsfond för Skärgårdshavet stöder lokala initiativ och aktioner för att rädda Skärgårdshavet. Vår vision är ett livskraftigt hav och en skärgård, där det är bra att bo, försörja sig och tillbringa fritid. Vi finansierar konkreta vattenskyddsåtgärder och praktiska projekt, som på ett effektivt sätt motverkar orsakerna till att Skärgården mår illa: tillrinningen av näringsämnen i havet. Skyddsfonden finansierar konkreta projekt och den har i löpet av 10 år finansierat närmare 50 vattenskyddsprojekt.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Åbo stad och donationer

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Skyddsfond för Skärgårdshavet är den del av Centrum Balticum -stiftelsen

Tove Holm / Centrum Balticum

http://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/ssr”