Skydd av havsharren

BESKRIVNING AV ARBETET

Den första delen av projektet Vårdplanen för havsharren ”Bakgrunden för vård och skydd av havsharrbeståndet” ger en översikt om havsharrbeståndets tillstånd. Den andra delen ”Målen och åtgärderna” presenterar utgångsläget och målen för vårdplanen för havsharrbeståndet samt de rekommenderade åtgärderna för att uppnå dem. Författare Pekka A. Keränen.

TIDTABELL

2014-2015

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Jord- och skogsbruksministeriets specialunderstöd

75 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Metsähallitus Erä

Lari Veneranta ja Antti Lappalainen / Naturresursinstitutet

https://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/julkaisut/meriharjuksen-hoitosuunnitelma-osa-1-meriharjuskannan-hoidon-ja-suojelun-tausta.pdf

https://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/julkaisut/meriharjuksen-hoitosuunnitelma-osa-2-tavoitteet-ja-toimenpiteet-cpohja_2015.pdf