Seagis 2.0

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektets syfte är att främja en hållbar användning av Kvarkens havsmiljö samt en ansvarsfull användning av resurserna i havet. Inom ramen för projektet togs fram gemensamma metoder för en mer samordnad förvaltning av havs- och kustområden. Projetet identifierade biologiskt värdefulla områden i och utanför skyddsområden samt tog fram fyndighetskartor som överskrider Finlands och Sveriges gränser.

TIDTABELL

2015-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Interreg Botnia-Atlantica

1,5 milj. € (Finlands andel 305 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Länssytyrelsen i Västerbottens län (Sverige)

Anette Bäck / Forststyrelsen

https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/seagis-2-0