Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management (SEABASED)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom projektet utvärderas och kartläggs metoder för avlägsning av fosfor som redan finns i havet. Nya metoder testas i form av små lokala projekt på kustområdet. En del av åtgärderna stöder även cirkulationsekonomin eftersom näringsämnen från havet återanvänds på land. Som ett resultat av projektet sammanställs en bedömning av kraven för åtgärderna och deras lämplighet för olika förhållanden i Östersjön.

TIDTABELL

2018-2021

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Interreg Central Baltic -program och John Nurminens Stiftelse

2,8 milj. €, ut av vilket 2,1 milj. €
från Interreg Central Baltic -programmet

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

John Nurminens Stiftelse

https://johnnurmisensaatio.fi/sv/projekt/projektet-seabased/