SAVE

BESKRIVNING AV ARBETET

Pilotprojektet Bättre vattenkvalitet I Skärgårdshavet med hjälp av gipsbehandling av åkrar undersökte gipsens effekter som ett alternativ att minska erosionen och fosforbelastningen på jordbruksmarker i Pemar och Lundo. Projektet publicerade ett informationspaket ”Gipsbehandling av åkrar som en vattenskyddsmetod för jordbruket” samt rekommendationer om politiken.

TIDTABELL

2016-2017

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM och Interreg Central Baltic

1 109 750 € (MM 887 900 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral, Helsingfors Universitet ja John Nurminens Stiftelse