SAVE 2 uppföljning

BESKRIVNING AV ARBETET

Fortsätter SAVE-projektets uppföljande undersökningar av vattenkvalitet och effekter på marken och växtligheten till slutet av 2020. Avsikten är att även att utreda gipsens inverkan, effekter och användbarhet genom olika prov i laboratorium samt att skapa en modell för effekten av omfattande gipsbehandling på näringshalterna hos kustvattnen. Projektet främjar utredning av gipsbehandling även i Östersjöns övriga kuststater genom ett gemensamt forskningsprojekt.

TIDTABELL

2019-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

412 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral och Heksingfors Universitet

Petri Ekholm / Finlands miljöcentral