Säker och effektiv återvinning av näringsämnen från avloppsvatten (NORMA)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet samlar information om nya och innovativa metoder för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten. Alternativa processteknologier samt säkerheten och användbarheten av slutprodukterna som produceras med dem avvägs.

TIDTABELL

2019-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

137 500 € (MM 110 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

https://www.syke.fi/hankkeet/norma