Resurssikontti -produkter av avloppsvatten

BESKRIVNING AV ARBETET

Genomförande av prover i laboratorieskala (proof-of-concept), där 2–3 teknologiska kombinationer av näringsämnen och tillvaratagande av kol från samhällets avloppsvatten granskades. Den bästa teknologikombinationen pilottestades med ett avloppsvatten.

TIDTABELL

2016-2017

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

353 400 (MM 282 750 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Slutrapport:
https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat/Ravinteiden_kierratyksen_edistamista_ja_Saaristomeren_tilan_parantamista_koskeva_ohjelma/Hankkeiden_tulokset/Jate