Regional bio-circular modell för förbättring av näringsförnyelse (Biokierto)

BESKRIVNING AV ARBETET

Genom utvecklingen av näringscirklar i Kangasalaområdet förstärks den cirkulära ekonomin, som förväntas ge ekonomiska och miljömässiga fördelar. En förbättrad näringscykel kommer att ge materialbeskaringar och nya affärsmöjligheter samt minska näringsbelastningen i områdets vattenvägar och därigenom i Östersjön. De metoder som används i näringscykelmodellen inkluderar bl.a. biogasproduktion, insektsuppfödning, biomassproduktion, separation av värdekomponenterna i sidströmmar, alger och vattenbehandling.

TIDTABELL

07/2017 – 03/2020, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

388 000 € (MM 264 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Hämeen ammattikorkeakoulu