Raaseporinjoki-hanke – Projekt Raseborgs å

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet undersöks helhetssituationen av Raseborg avrinningsområdet. Målet är att rikta vattenskyddet till de gårdar och sådana åtgärder, som medför den största nyttan dvs. minskning av näringsutsläppen till Bärösund kustvattenområdet. Det långsiktiga målet av projektet är att främja hållbart jordbruk som förbättrar näringscirkulation samt att skapa förutsättningar för förbättring av det ekologiska tillståndet av Bärösund havsområde. Det ekologiska tillståndet av själva Raseborgs å förbättras. I projektet kommer att användas gips, strukturkalk eller nollfiber enligt vad jordbrukare som deltar i projektet önskar använda. Fortsatt finansiering har ansökts för projektet från Programmet för effektiverat vattenskydd för åren 2021–2022.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

450 000 (MM 300 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Raaseborg stad

Minttu Peuraniemi / Raaseborg stad

www.raseborg.fi/projektet-raseborgs-a-bjuder-in-odlare-till-vattenvard/#

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2170471003275517/