Projektet Patokato

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet Patokato hade som syfte att uppliva fiskbestånd och att uppnå en god vattenstatus. Målet med projektet som inleddes i början av året 2017 var att öka medvetenheten hos aktörerna som var verksamma inom vård av fiskevatten om fiskarnas vandring och de onödiga lekhinder som stör den naturliga livscykeln samt börja arbetet med att ta bort dem. Inom ramen för projektet Patokato öppnades lekhindren i bäckar, som väg- och brotrummor, som ett pilotprojekt.

TIDTABELL

2017-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden och NTM-centralen I Egenliga Finland

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

WWF Suomi

https://wwf.fi/alueet/virtavedet/patokato-hanke/