Projektet för kvalitetsgödselmedel (Lara) – ett nationellt kvalitetssäkerhetssystem för produkter av återvunnen gödsel

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet för näringsneutral verksamhet som praxis för kommunen är att främja återvinning och nyttoanvändning av näringsämnen så nära näringsämnenas ursprungsort som möjligt. RANKU 3 är ett fortsättningsprojekt, inom vilket den i första RANKU-projektet under åren 2015-2017 utvecklade verksamhetsmodellen tillämpas på en bredare front i hela Finland.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

150 000 € (MM 105 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Biokretslopp och Biogas Finland r.f.

www.biokierto.fi, www.laatulannoite.fi