Projektet för hållbar muddrings- och deponeringsversamhet

BESKRIVNING AV ARBETET

Anvisning för muddring och deponering som reviderades år 2015 är ett centralt verktyg för kontroll av muddrings- och deponeringsverksamhet. I detta projekt har getts stöd åt ändamålsenlig tillämpning av anvisningen för muddring och deponering, främjats skapande av bra praxis och ibruktagande samt främjats kommunikation mellan olika intressegrupper.

TIDTABELL

2016-2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Miljöministeriet

120 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands naturinstitut

Jani Salminen ja Heidi Ahkola / Finlands naturinstitut