Projektet för grundinformation och koordination i havsområdeplaneringen (Planeringen-1)

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för havsplaneringssamarbetet som bygger på deltagande och en gemensam kunskapsbas. Syftet är att stöda genomgående och omfattande havsområdesplanering, som ger stöd åt en god status av havsmiljön samt främjar en hållbar utveckling. Projektet främjar en rationell samordning av både planer och planeringsprocesser samt resurseffektivitet. Genom projektet säkerställs att grundinformationen som behövs i havsområdesplaneringen är både tillgänglig och användbar.

TIDTABELL

1/2017-12/2021

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden

940 000 € (EMKR 850 000€)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Egentliga Finlands förbund

Mari Pohja-Mykrä / Egentliga Finlands förbund

https://www.merialuesuunnittelu.fi/