Projektet De regionala naturresursforumen för hållbar blå tillväxt (Planering-3)

BESKRIVNING AV ARBETET

Naturresursforumen stöder havsområdesplaneringen och bildar en interaktiv grund för genomförande av målen för en god status av havsmiljön och hållbar blå tillväxt. Havområdesplanering är ett centralt verktyg i att styra EU:s havspolitikens blåa tillväxt mot en ekologiskt hållbar grund och i att samordna åtgärderna för att uppnå målet med en god status av havsmiljön. I de interaktiva förändringsforumen har man i samarbete med de marina aktörerna sökt former att samordna åtgärderna i havsområden.

TIDTABELL

8/2019-12/2021

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden

140 000 € (EMKR 126 000€)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Egentliga Finlands förbund

Mari Pohja-Mykrä / Egentliga Finlands förbund

https://www.merialuesuunnittelu.fi/