Produktifiering och omfördelning av näringsämnen från masströmmar från primärproduktionen och livsmedelsindustrin i Seinäjokiregionen (Kiertoravinne)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet är att planera ett praktiskt produktifierings- och omfördelningskoncept för näringsämnen som utnyttjar biogas och som huvudsakligen grundar sig på masströmmar från primärproduktionen och livsmedelsindustrin i Södra Österbottens Seinäjokiregion samt bedöma genomförbarheten som grund för investeringsbeslut. Målet är ett mera effektivt utnyttjande av näringsämnen från gödseln. Inom ramen för projektet utvecklas nytt servicekoncept för användning av ekoduglig återvinningsgödsel i stor skala.

TIDTABELL

1.7.2018 – 31.5.2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

181 560 € (JSM 127 090 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Heikas Oy

https://www.facebook.com/kiertoravinne/