POPRASUS-projektet

BESKRIVNING AV ARBETET

Politik, praxis och potential för förändring mot hållbara kostvanor. POPRASUS-konsortium undersöker innehållet som främjande av hållbara levnadsvanor och hållbar konsumtion har fått som del av miljö- och livsmedelspolitiken samt hur det tillämpas i bespisning och bland konsumentgrupper, som har aktivt tagit miljön i beaktande i sina matval. Det tvärvetenskapliga konsortiet samlar ihop forskare från miljö- och hälsopolitiken samt från konsumtions-, livsmedels- och miljöforskning. Projektet främjar hållbara skolmåltider, ökar andelen vegetarisk kost och proteinkällor med fördelaktigare klimatpåverkan samt minskar matsvinnet. Arbetet utförs tillsammans med skolornas hushållslärare och skolorna har arrangerat matråd, låtit smaka nya proteinkällor och nya recept har utvecklat under hushållstimmarna.

TIDTABELL

2016-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Finlands Akademi

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Tammerfors, Åbo och Helsingfors universität, Finlands miljöcentral

http://sustainablediets.fi/