Plasmateknik och stark kvävevatten i återvinning av näringsämnen och vattenskyddet (PlasmaN)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet kartlägger hur plasmateknik och ammoniaklösning (9-15 %) lämpar sig för återvinning av kväve och för att minska belastning på vattendragen förorsakad av kväve i naturenlig produktion och näringscirkulation via bioanläggningar. Genom plasmatekniken tillsätts gödselfabrikatet eller gödseln kväve från atmosfären i form av nitrat eller nitrit. Ammoniaklösningen uppstår i biogasanläggningen i samband med avlägsnande av kväve ur rejektvatten. I projektet görs fältexperiment och introduktion av resultaten i form av demonstrationer.

TIDTABELL

2020-2022

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 och Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet

216 000 € (NTM-Centralen 116 000€)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Naturresursinstitutet

https://www.luke.fi/projektit/plasman/