PINTA -karttjänst

BESKRIVNING AV ARBETET

Tjänsten erbjuder material vid Östersjöns avrinningsområden som beskriver miljöns tillstånd på basen av undersökta satellitbilder. För tillfället finns bland annat yttemperatur-, klorofyll A- och algblomningsundersökningar.Terrängupplösningen i de använda instumenten är 300–1000 m.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut