Påverka Vattendragen Nu

BESKRIVNING AV ARBETET

En webbsida och material för sociala medier utarbetas, med syfte att påverka vanliga människor att ta vattenmiljön i beaktande.

TIDTABELL

2016->

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

13 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

NTM-centralen i Egentliga Finland

http://www.lounaistieto.fi/ymparistonyt/vaikutavesiin/