Översikt över effekterna av skadliga ämnen i avloppsslammet på basen av riskvärderingar (LIERI) -hanke

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet har kartlagt påverkan av utnyttjande av slam från reningsverken till människornas och miljöns hälsa. Projektet samlade information om skadliga ämnen i slammet samt sjukdomsframkallande mikrober. Tarkasteltuja skadliga ämnen var skadliga metaller, organiska skadoämnen (bl.a. läkemedel) och mikroplaster.Av sjukdomsframkallande mikrober granskades i tillägg till tarmbakterier, virus och urdjur även miljöbaakterier, som förorsakar infektioner till människor. Som en skadlig effekt granskades även antibiotikaresistens överförd av mikrober. Projektets slutrapport har publicerats i slutet av 2018.

TIDTABELL

2017-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Vattenverksföreningars utvecklingsfond

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Naturresursinstitutet samt Laki ja Vesi Oy

Saijariina Toivikko / VVY
Niina Vieno / Laki ja Vesi Oy


Slutlig projektrapport:
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/543281/luke-luobio_58_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y