Östersjöutmaningen

BESKRIVNING AV ARBETET

Östersjöutmaningen är ett nätverksinitiativ, som utmanar organisationerna att förbinda sig i att skydda Östersjön, utarbeta sitt eget åtgärdsprogram för Östersjön och börja genomföra det. I år 2020 har över 300 organisationer från Finland och andra Östersjöländer anslsutit sig till Östersjöutmaningens nätverk. Antalet organisationer som har anslutit sig till Östersjöutmaningen har ökat till över 300 organisationer. Även om Åbo och Helsingfors var initiativtagare, existerar utmaningen speciellt tack vare nätverksmedlemmarna och deras partners. Helsingfors och Åbo stöder och engagerar partners i vesiensuojelu- ja Itämeri-työhön. Åtgärdsprogrammet 2014-2018 bestod av 75 åtgärder indelat under fem mål. Åtgärdsprogrammet 2019- 2023 innehåller närmast 120 åtgärder. Ett av åtgärdsprogrammets målsättningar är Ett aktivt Östersjömedborgarskap, där mångfaldig kommunikation om Österjön utgör en av de huvudsakliga aktionerna.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Helsingfors stad och Åbo stad

Budget- och projektfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingfors stad och Åbo stad

Mari Joensuu / Helsingfors stad
Tove Holm / Åbo stad

http://www.itamerihaaste.net/