Östersjöns status -webbsidan

BESKRIVNING AV ARBETET

På den här sidan finns täckande information om tillstånd och belastning gällande Östersjön och kustvattnen. Informationskällor är bland annat forskningsfartygens provtagningar, observationer som produceras av handelsfartygens automatiska mätinstrument, satellitkartläggningar, beräkningar utförda av regionala miljömyndigheter längs kusten och observationer som uppgetts av medborgare.

TIDTABELL

1.11.2017 – 31.8.2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itameren_tila