Östersjöns mest miljövänliga lantbrukare -tävling

BESKRIVNING AV ARBETET

”Syftet med tävlingen är att förmedla information om miljövänligt lantbruk och belöna lantbrukare som är föregångare i användningen av miljövänliga metoder som minskar eutrofiering av vattendragen. I tävlingen utses i varje Östersjöns kustland en nationell vinnare och bland dem utses hela områdets vinnare.
Den nationella vinnaren år 2019 var Hammarudda gård på Åland, som Tage och Ulla Eriksson tar hand om. Tävlingen arrangeras för nionde gången år 2020.”

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

WWF Baltic Sea Ecoregion Programme

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

WWF Suomi ”Mervi Ukkonen / WWF

https://wwf.fi/uutiset/2020/02/itameren-EUTROFoityminen-kuriin-kilpailulla-jaossa-10-000-euroa-ja-itameren-ymparistoystavallisimman-viljelijan-titteli/”