Östersjön utses till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen (IMO)

BESKRIVNING AV ARBETET

Den internationella sjöfartsorganisationens havsskyddskommitté för marin miljö utsåg Östersjön och Nordsjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp i oktober 2016. Inom kontrollområdet bör fartygen minska sina kväveoxidutsläpp med 80 procent jämfört med den nuvarande nivån. Regleringen gäller fartyg som byggs efter 1.1.2021.

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Kommunikationsministeriet

https://www.lvm.fi/-/laivojen-typpipaastoja-rajoitetaan-itamerella-ja-pohjanmerella

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket (TRAFICOM)