Östersjö-räknaren

BESKRIVNING AV ARBETET

Med kalkylatorn kan konsumenten ta reda på effekterna av sina konsumtionsvanor på näringsämnesbelastning i Östersjön, med andra ord sitt ”östersjöavtryck. Kalkylatorn tar i beaktande fosfor och kväve, som är de huvudsakliga näringsämnena som göder. I kalkylatorn ingår alla de viktigaste faktorerna som belastar respektive kompenserar belastningen. Belastningen orsakas av näringsproduktion, av avloppsvatten från bosättning och fritidsboende, av energiförbrukning, resande och annan konsumtion. Faktorer som kompenserar näringsämnesutsläppen är konsumtion och fiske av vild fisk.

TIDTABELL

Publicerades på nätet i februari 2017

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, John Nurminens Stiftelse och Helsingin Sanomat

https://www.syke.fi/itamerilaskuri