Optimering av bioekonomins näringskretslopp (Biotrio)

BESKRIVNING AV ARBETET

Fortsättning av det tidigare MAA-BIO-projektet. Syftet är att kartlägga optimering av verksamheten av decentraliserade bioproduktanläggningar och näringsämnesbalansen av åkerbruk centraliserat, effekten av en ny torrgödsel från bioproduktanläggningar för näringsåtervinning på lantgårdar samt i bioproduktprocessen och dess optimala produktegenskaper för att börja försäljning från lantgårdarna. Därtill kartläggs egenskaperna av flytande gödselfraktioner från bioproduktanläggningar och kvalitetsoptimering ens effekter på avkastningen och minskad användning av bekämpningsmedel.

TIDTABELL

1.10.2018 – 31.8.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

331 650 € (JSM 198 990 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Biometa Finland Oy