Nyttoanvändning av stallgödsel- projekt (HELMET)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet var att bidra till att återvinna näringsämnena i stallgödsel och använda den för energiändamål. Det slutliga målet var att kartlägga möjligheterna för nyttoanvändning och skapa goda verksamhetskoncept för såväl regionala, lokala som enskilda aktörer. Aktörerna skulle också handledas när de överväger olika lösningsalternativ och lämpliga investeringar. Envitecpolis Oy fortsätter nu verksamheten och handledningen om frågor gällande stallgödsel som en del av sin egen verksamhet.

TIDTABELL

2016-2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Envitecpolis Oy

https://mmm.fi/helmet