Nyttoanvändning av näringsämnen från jordbruket

BESKRIVNING AV ARBETET

Utveckling av en behandlingsanläggning för att sammanbinda näringsämnen från flytgödseln till sediment som är mera användbar för växter.

TIDTABELL

1.3.2017 – 31.2.2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

216 000 € (JSM 129 600 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Wedex Finland Oy