Nylands åkrars näringskretslopp i skick (NyRaHa)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet NyRaHa producerar information om odling av fånggrödor. Fånggrödorna kan användas till att öka mängden växttäcke på växtodlingsåkrarna i Nyland och därigenom minska näringsbelastning från åkrarna till vattendragen. En rapport har publicerats av resultaten: Känkänen, Hannu, Ketola, Jarmo & Valkama, Pasi. 2020. Nya resultat från samlaranläggningar: UusiRaHa-projekt. Naturresurs- och bioekonomiforskning 18/2020.

TIDTABELL

1.4.2016–31.12.2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

500 000 € (EMR 400 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

LUKE

https://www.luke.fi/projektit/uusiraha/

Loppuraportti:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-932-3