Nyckelhabitat under vattnet och ekosystemtjänsterna för dem (Meriavain)

BESKRIVNING AV ARBETET

Åtgärden producerar information om förekomsten av funktionellt och ur ekosystemtjänster viktiga nyckelhabitat. Informationen görs tillgänglig i en användbar form för instanser som beviljar vatten- och miljötillstånd. Nyckelhabitaten skall presenteras i form av geodata i karttjänsten.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden

600 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Kirsi Kostamo
/ Finlands miljöcentral