Nedbrytning av nya bionedbrytbara materialer och uppskattning av miljörisker I havsområdet I Österjön (UBINAM)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektets syfte är att kartlägga användningen av biobaserade och bionedbrytbara förpackningsmaterial av plast i Finland samt i laboratorie- och fältförsök nedbrytbarhetshastigheten av olika material och nedbrytarsamfund i havsområdet i Östersjön. Därtill undersöks förmågan av biobaserade och bionedbrytbara material att absorbera skadliga ämnen ur sedimentet. Som ett konkret resultat i projektet strävar man efter att skapa en helhetsbild av användning av biobaserade och bionedbrytbara material samt utsikterna i den närmaste framtiden inom inhemsk dagligvaruhandel och industri. Projektet producerar stödinformation om materialval för handeln, industrin och konsumenterna samt myndigheterna.

TIDTABELL

2017-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

270 000 € (MM 203 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral samt Plastiroll Oy, Sulapac Oy och Paptic Oy

https://www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Hankkeet_ja_projektit