Nätverket av HINKU-kommuner

BESKRIVNING AV ARBETET

Klimat-och miljöpåverkan av livsmedel och livsmedelsproduktion är också en del av HINKU-nätverket. Genom nätverken HINKU, FISU och CIRCWASTE arbetar SYKE direkt med ett 60-tal kommuner/städer och deras institutioner och företag. De banbrytande kommuner som deltar i nätverken utför olika experiment, pilotlösningar och kommunicerar aktivt möjligheter till andra aktörer.

TIDTABELL

inleddes 2008

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Miljöministeriet, företagspartners och EU

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

”Jyri Seppälä / Finlands miljöcentral

https://www.syke.fi/hankkeet/hinku”