Näringsfiber – Odlingsförsök med skogindustrins fiberhaltiga biprodukter

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projetet är att undersöka effekterna av skogsindustriföretagets blandslambaserade produkter, näringsfiber, gödslings- och jordförbättringsbruk för miljön och växtodlingen.

TIDTABELL

1.1.2018 – 31.12.2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återanvändning av näringsämnen, JSM

245 000 € (JSM 147 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Soilfood Oy

https://soilfood.fi/hanke/ravinnekuitu-hanke/