Närfiskprojekt

BESKRIVNING AV ARBETET

Genom fiske inriktat på karpfisk avlägsnas näringsämnen från havet, vilket underlättar minskning av eutrofiering av kustvattnen. Därtill stöds nyttjande av karpfiskar som människoföda.
Inom ramen för projektet inleddes ett samarbete med K-gruppen och den första konsumentprodukten, Pirkka-skärgårdsfiskbiffar, som tillverkas av Apetit, lanserades 2017. Den tredje Pirkka-produkten kommer till butikerna i maj 2020. Under projektet har efterfrågan på karpfisk och brax ökat, och andra aktörer har kommit på marknaden med sina egna produkter. Projektets slutrapport publiceras under året 2020.

TIDTABELL

Den planerade varaktigheten är 2015 – 2019.
Under pilotfasen 2015-2016 byggdes upp en välfungerande produktionskedja med lokala aktörer I Åbo-området.

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

2015 – 2017 treårig delfinansiering från Interreg Central Baltic -programmet, som en del av NutriTrade -projektet

2018 – 2019 John Nurminens Stiftelse

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

John Nurminens Stiftelse

https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/lahikalahanke/