Mikroplaster som frigörs från hushållen till avloppen: kvantifiering samt sätten att mindska detta (KOTAM)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet utvärderar mängden av mikroplaster som hamnar i avloppet från finska hushåll samt metoder för minskning av detta. I arbetet fokuseras främst i mikroplastfibrer som frigörs från textiler i samband med tvätt.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

85 380 € (JSM 59 760 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Markus Sillanpää / Finlands miljöcentral