Mikroplaster i vattendragen I Finland – utredning av de möjliga hoten (MIF)

BESKRIVNING AV ARBETET

Målet med projektet är att producera nationell information om mängden och typer av skräp i havsmiljön, samt bedöma skador som nedskräpningen förorsakar insjöar och Östersjön. Därtill utreds hur mikroplaster av olika kvalitet kommer ut i vattendragen från sina ursprung via bl.a. dagvatten.

TIDTABELL

2016-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Finlands Akademi, SYKE ja Itä-Suomen yliopisto

700 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral och Itä-Suomen yliopisto

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Mikromuovit_Suomen_vesistoissa__mahdollisten_uhkien_selvitys_MIF