Meriroskahaaste-tävlingen år 2018

BESKRIVNING AV ARBETET

Innovationstävlingen arrangerades av Finlands miljöcentral och genomfördes tillsammans med tankesmedjan Demos Helsinki och kommunikationsbyrån Kaskas Media. Med tävlingen önskade man finna lösningar för att minska på mängden skräp som når Östersjön. Tävlingen ökade därtill medvetenheten om problemet med havsskräp.

TIDTABELL

15.1.-25.8.2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral ”Sanna Suikkanen / Finlands miljöcentral

www.meriroskahaaste.fi”