Meriroska -webbsidan

BESKRIVNING AV ARBETET

Temasidor om havsskräp samt därtill hörande problem och forskning, som uppehålls av Finlands miljöcentrum.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

https://www.syke.fi/meriSKRÄP