Meren aarteet – boken

BESKRIVNING AV ARBETET

Boken är den första uppslagsboken som presenterar Östersjöns djup och den nominerades till WWF:s årets naturbok i 2017. Utöver journalisterna deltog i utarbetandet av boken 28 forskare från Finska naturcentralen, Forststyrelsen naturtjänster, Geologiska forskningscentret, Naturresursinstitutet och Åbo Akademi. Boken är redigerad av Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro, Wilma Viljanmaa, Suvi Kiviluoto, Jan Ekebom och Penina Blankett.

TIDTABELL

15.1.-25.8.2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral ”Sanna Suikkanen / Finlands miljöcentral

www.meriroskahaaste.fi