Maan puolustuskurssi – vaikuttamispaketti om näringsåtervinning och kolbindning

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet arrangerades 3 kursdagar för olika målgrupper på Qvidja gård samt ett frukostmöte i EU-kommissionen. Målet med en 3-dagars kurs var att informera inbjudna gäster om jordmånens sundhet samt betydelsen av jordmånen i skydd av Östersjön och i kampen mot klimatförändring. En sund jordmån lagrar näringsämnen effektivt och klarar också av att binda och lagra kol från atmosfären.

TIDTABELL

2017-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

52 500 € (MM 38 500 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Stiftelsen för ett levande Östersjön (Baltic sea Action Group)

https://www.bsag.fi/fi/toiminta/maanpuolustuskurssi/