LNG-åtgärdsprogram

BESKRIVNING AV ARBETET

Trafikförvaltningen utarbetade i 2012 ett åtgärdsprogram som ett led i granskningen av framtida drivkraft samt värdering av de ansvariga instans, vilkas åtgärder krävs för att främja användningen av LNG som bränsle i fartygen och byggandet av den infrastruktur som det förutsätter. Båda åtgärder förutsätter ett samarbete mellan de offentliga och privata aktörer (public-private partnership). Finska rederierna har varit föregångare i att prova och testa innovationer, vilket har resulterat i att havsindustrins miljöinnovationer hart testats och tagits i bruk på de finska fartygen som första i världen. Viking Line rederiets passagerarfartyg Viking Grace och Tallink Silja rederiets Megastar var dom första passagerarfartygen i världen som tog i bruk LNG som bränsle.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Trafikförvaltningen