Lions för rent vatten

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet främjar kunnandet i att läsa av vattendrag och miljö, aktivt vattendragsmedborgarskap samt förståelse för betydelsen av mångfalden i naturen. Projektet presenterar konkreta åtgärder och förutsättningar för att förbättra vattenkvaliteten av Östersjön och vattendragen tillsammans med olika aktörer. Som verktyg för detta används bl.a. aktivitetstävling om nya åtgärdsmodeller, utbildningskoncept till lärarna samt inledning och pilotering av Lions miljödag.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

200 000 € (MM 160 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Suomen Lions-liitto ry

Karoliina Vilander

https://puhtaatvedet.lions.fi/